ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cijfers 2012 inkomsten en uitgaven ngo’s online

Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo’s doen om het publiek inzage te geven in de financiële resultaten. Op het vlak van inkomsten uit publieke giften laten de nieuwe cijfers een daling zien van naar schatting 8,5% ten opzichte van 2011, maar zijn nog steeds beter dan in de crisisjaren 2008 en 2009.

This content requires JavaScript.Na drie jaar van aanhoudende stijging, daalt voor het tweede jaar op rij het volume publieksgiften aan erkende ngo’s. Volgens de cijfers die www.ngo-openboek.be vandaag publiceert, ontvingen erkende Belgische ngo’s samen in 2012 om en bij de 115 miljoen euro aan giften. Dat is een daling van ongeveer 8,5% t.o.v. 2011. De giften zitten wel nog een eind boven het niveau van 2008 en 2009, toen de bankencrisis volop woedde. Bovendien was het publiek in 2010 extra gul naar aanleiding van de aardbeving in Haïti.

"We vinden het belangrijk om als sector transparant te zijn." zegt Johan Cottenie, directeur van ngo-federatie. "Daarom publiceren we jaarlijks rond deze tijd de financiële informatie maar ook informatie over de werkdomeinen waarin we in het Zuiden actief zijn. Deze site is letterlijk een open boek over de werking van de Belgische erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking."

www.ngo-openboek.be is een website met gegevens over de erkende Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geeft globale informatie over in welke landen en regio’s de Belgische ngo’s actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc. Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo’s, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden.

Ngo-federatie en ACODEV verenigen de erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze behartigen bij de overheid hun belangen, verlenen diensten aan de ngo’s en ondersteunen hen om hun opdracht op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Het verschil tussen ngo-federatie en 11.11.11?

ngo-federatie is de federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en 11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuidbeweging. Wat onderscheidt deze twee coördinatiestructuren?

Lees meer...

Hoe het begon...

ngo-federatie krijgt geregeld vragen over haar leden, de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Sommigen willen weten welke ngo in welk land actief is. Anderen zijn op zoek naar ngo’s die rond een bepaald thema actief zijn of aan bewustmaking werken in de Vlaamse scholen. Beleidsmakers en journalisten hebben belangstelling in de cijfers over bestedingen en tewerkstelling van ngo’s in een bepaald land.

Lees meer...

Transparantie en doeltreffendheid

In de huidige  samenleving is transparantie van groot belang en dat wordt ook van de ngo-sector verwacht. Deze site  is daar het instrument bij uitstek voor.  Daarnaast verwacht men van ngo’s ook dat ze doeltreffend  zijn. Wat is het één en het ander ? 

Lees meer...

Welke organisaties zijn opgenomen in ngo-openboek.be ?

We willen op termijn een beeld geven van àlle ngo's die lid zijn van ngo-federatie en/of Acodev.
In deze editie van ngo-openboek.be vind je gegevens, cijfers en informatie over en van de erkende ngo's, lid van ngo-federatie en/of Acodev 2012. 

Lees meer...

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2012 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 17 oktober 2013