ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cijfers van 2014 nu on-line, de publieke giften blijven op peil

Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo’s doen om het publiek inzage te geven in de financiële resultaten. Op het vlak van inkomsten uit publieke giften zien we dat deze stabiel blijven.

This content requires JavaScript.Na twee jaar van daling, 2011 & 2012 zien we dat de publieke giften voor de ngo-sector in de zelfde lijn liggen als deze van 2013. Volgens de cijfers die www.ngo-openboek.be vandaag, 22 oktober 2015 publiceert, ontvingen erkende Belgische ngo’s samen in 2014 ongeveer 127 miljoen euro aan giften. Hiermee blijven de inkomsten van de ngo’s op peil .

De overheid erkent de steun die ngo’s leveren aan ontwikkelingssamenwerking en dit uit zich onder andere in de medefinanciering van projecten en programma’s van ngo’s. Deze steun bedroeg in 2014 bijna 136 miljoen Euro. De steun voor humanitaire hulp en rehabilitatie daarentegen verminderde sterk van 27 miljoen Euro tot 5.5 miljoen Euro.
De federaties pleiten ervoor dat de minister van ontwikkelingssamenwerking deze rol in de toekomst blijft erkennen en hen hiervoor verder ondersteunt.

Als federaties vinden wij het essentieel dat de sector van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking transparant is. Daarom publiceren we jaarlijks rond deze tijd de financiële informatie maar ook informatie over de werkdomeinen waarin de sector in het Zuiden actief is. Deze site is letterlijk een “open boek” over de werking van de Belgische erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.

www.ngo-openboek.be is een website met gegevens over de erkende Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geeft globale informatie over in welke landen en regio’s de Belgische ngo’s actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc. Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo’s, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden.Ruim 85% van de erkende ngo’s geven hun cijfers door aan ngo-openboek. Dat maakt het overzicht het meest volledige uit de sector.

Ngo-federatie en ACODEV verenigen de erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze behartigen bij de overheid hun belangen, verlenen diensten aan de ngo’s en ondersteunen hen om hun opdracht op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Het verschil tussen ngo-federatie en 11.11.11?

ngo-federatie ngo-federatie is de federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en elfelfelf 11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuidbeweging. Wat onderscheidt deze twee coördinatiestructuren?

Lees meer...

Hoe het begon...

ngo-federatie krijgt geregeld vragen over haar leden, de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Sommigen willen weten welke ngo in welk land actief is. Anderen zijn op zoek naar ngo’s die rond een bepaald thema actief zijn of aan bewustmaking werken in de Vlaamse scholen. Beleidsmakers en journalisten hebben belangstelling in de cijfers over bestedingen en tewerkstelling van ngo’s in een bepaald land.

Lees meer...

Transparantie en doeltreffendheid

In de huidige  samenleving is transparantie van groot belang en dat wordt ook van de ngo-sector verwacht. Deze site  is daar het instrument bij uitstek voor.  Daarnaast verwacht men van ngo’s ook dat ze doeltreffend  zijn. Wat is het één en het ander ? 

Lees meer...

Welke organisaties zijn opgenomen in ngo-openboek.be ?

We willen op termijn een beeld geven van àlle ngo's die lid zijn van ngo-federatie ngo-federatie en/of acodev Acodev.
In deze editie van ngo-openboek.be vind je gegevens, cijfers en informatie over en van de erkende-ngo erkende ngo's, lid van ngo-federatie en/of Acodev in 2014.

Lees meer...

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015