ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Plan België gaat op transparante en correcte wijze om met de beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PriceWaterhouseCoopers.

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking op regelmatige basis controles uit. Zij controleren of de uitgaven van Plan België binnen de wettelijke normen vallen. Plan België is als NGO erkend door de Belgische overheid.

Plan België werkt met een boekjaar dat aanvangt op 1 juli en eindigt op 30 juni. Het referentiejaar 2015 verwijst naar het boekjaar startende op 1 juli 2014 en eindigt op 30 juni 2015.

De gegevens op deze website zijn conform ons jaarverslag en conform de neergelegde rekeningen bij de diverse overheidsinstellingen.
Klik hier voor meer informatie...

Plan België

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015