ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Werking in het Zuiden

De samenwerking met de partners gaat vooral over structurele ontwikkelingssamenwerking, maar verschillende organisaties zijn ook actief in noodhulp. De scheidingslijn tussen structurele en noodhulp is echter niet altijd gemakkelijk te bepalen.

  

Het partnerschap

De laatste decennia zijn in het Zuiden heel wat civiele organisaties ontstaan. Daar waar 'Noordelijke' ngo's vroeger zelf op het terrein actief waren, zijn deze lokale organisaties nu de centrale actoren. Ze zijn uiteraard zeer divers: in grootte, van een lokale tot een regionale werking, ledenorganisaties zoals vakbonden en boerenorganisaties of dienstverlenende organisaties, jonge nog zoekende organisaties tegenover institutioneel erg stevige, enz. 
De samenwerking tussen de Noordelijke ngo's en hun Zuidelijke partners is dan ook een centraal element in de ngo-werking. Dit is zeker het geval in de structurele samenwerking, maar ook in de humanitaire hulp proberen ngo's zoveel mogelijk samen te werken met lokale organisaties. 
Het partnerschap kan ook vele vormen aannemen. Het gaat van vrij los en veeleer sporadisch tot zeer intensief, van samenwerking op het terrein tot gezamenlijke politieke acties. De samenwerking kent geen of weinig financiering tot een belangrijke financiële inbreng van de ngo. De versterking van de partner op diverse domeinen (institutioneel, netwerking, technische kennis, enz.) vormt vaak een belangrijk onderdeel van het partenariaat.

De keuze van de thema's of domeinen

In de jaarboeken van ngo-federatie tot 2005 (gegevens 2004) gebruikten we 10 hoofdindelingen met in totaal 83 trefwoorden. Het onderscheid tussen deze trefwoorden was niet altijd evident. We zochten daarom een eenvoudiger systeem. Pegasus, het sociaal secretariaat voor ngo-coöperanten, gebruikte met 11 rubrieken een ietwat andere indeling bij de tewerkstelling van ngo-coöperanten. DGOS tenslotte hanteert een indeling van de OESO met in totaal 32 hoofdrubrieken en 190 deelrubrieken. 
Door deze systemen onderling te vergelijken en op basis van de ervaring van de leden, kwamen we tot een beperkte lijst van 15 thema's. Omdat deze thema's vrij ruim zijn qua inhoud, kan een ngo bij het aankruisen van een thema extra informatie geven. Zo begrijpt de lezer beter wat dit thema precies inhoudt voor de concrete werking van de ngo en haar partners. 

Structurele samenwerking en noodhulp 

De samenwerking met de partners gaat vooral over structurele ontwikkelingssamenwerking, maar verschillende organisaties zijn ook actief in humanitaire hulp. De scheidingslijn tussen structurele en noodhulp is echter niet altijd gemakkelijk te bepalen. Structurele ontwikkelingssamenwerking gaat in essentie over veranderingen op lange termijn. Dit kunnen onder meer sociale, economische of politieke veranderingen zijn. Belangrijk is dat ze blijven bestaan en dus structureel zijn. Om tot die veranderingen te komen zijn vaak acties op middellange tot lange termijn nodig. 
Noodhulp of humanitaire hulp daarentegen is meestal een interventie op korte termijn naar aanleiding van een crisissituatie: natuurramp, conflicten, voedseltekorten, enz. Voedselhulp, steun aan vluchtelingen, daklozen e.d.m. zijn de best gekende voorbeelden van noodhulp. 
Ondanks dit op het eerste zicht vrij duidelijke onderscheid is er toch een grote grijze zone tussen structurele en noodhulp. Er is vooreerst de overgang van een noodsituatie naar een structurele samenwerking. Men spreekt hier dan over rehabilitatie, heropbouw, terugkeer, enz. Ook dit is vaak van veeleer kortere duur. Daarnaast krijgen sommige noodsituaties een langdurig karakter. Wanneer een conflict blijft aanslepen, wordt het moeilijk om echte structurele veranderingen te ondersteunen. De crisis is permanent aanwezig en de humanitaire hulp wordt quasi structureel. De grens vervaagt dan tussen structurele hulp op lange termijn en noodhulp op korte termijn. Al dan niet kosten toewijzen aan noodhulp zorgt in deze gevallen dan ook vaak voor stevige discussies.