ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Transparantie en doeltreffendheid

In de huidige  samenleving is transparantie van groot belang en dat wordt ook van de ngo-sector verwacht. Deze site  is daar het instrument bij uitstek voor.  Daarnaast verwacht men van ngo’s ook dat ze doeltreffend  zijn. Wat is het één en het ander ? 

Transparant zijn betekent voor een ngo dat ze op een duidelijk verstaanbare manier en op geregelde tijdstippen over zichzelf communiceert naar de buitenwereld en naar haar eigen medewerkers. Die communicatie is best aangepast aan de verschillende doelgroepen. Zo hebben schenkers vooral belangstelling voor wat de ngo met hun gift doet. Vrijwilligers hebben vooral belangstelling voor de beleidskeuzes van de organisatie waarvoor ze zich inzetten. Een onderzoeker of een  journalist is  op zoek naar specifieke informatie over een bepaald thema , de financiële geldstromen of de kwaliteit van de ngo’s.   

Een ngo is doeltreffend wanneer haar werk echt iets oplevert, wanneer ze  haar doel bereikt en resultaten kan voorleggen. Dat veronderstelt heel wat. De ngo moet een juiste analyse van de context kunnen maken waarin ze aan de slag gaat. Ze moet goed afwegen hoe zij met haar acties  het verschil kan maken. Ze moet rekening houden met allerlei externe risico’s die het behalen van haar doelstelling in de weg kunnen staan. Als ze hier aantoonbaar in slaagt, zal men oordelen dat ze doeltreffend is. 
Doeltreffendheid - effectiveness in het Engels - is een term die door de OESO is ingevoerd als één van de criteria waarmee ontwikkelingssamenwerking wordt beoordeeld. Je leest er meer over op de website www.ocde.org als je zoekt naar de DAC-criteria. In 2005 hebben de grote internationale donoren een document ondertekend waarin ze zich engageren om hun ontwikkelingssamenwerking doeltreffender te maken. Dit is neerge-schreven in de Verklaring van Parijs. Je vindt de tekst ervan op dezelfde website (zoeken naar de “Paris declaration”).  Onlangs werd de toepassing van deze verklaring getoetst op een conferentie in Accra.

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015