ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DGD

DGD (het vroegere DGOS) staat voor ‘Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp’. Dit is de federale administratie voor ontwikkelingssamenwerking.

DGD is een aparte ‘DG’ binnen de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. DGD beheert gemiddeld 55 à 65 % van de Belgische ontwikkelingsprogramma's.

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 501.81.11

Meer info :http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/dgd/

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015