ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

niet-gouvernementele organisatie

Ngo staat voor ‘niet-gouvernementele organisatie’.

In brede zin slaat dit op elke organisatie die geen overheidsinitiatief is. In de praktijk wordt ‘ngo’ vooral gebruikt in de context van ontwikkelingssamenwerking.

In het domein van ontwikkelingssamenwerking zijn verschillende actoren te onderscheiden. Een indeling die vaak wordt gehanteerd is die van de vier pijlers:

- de eerste pijler staat voor de officiële ontwikkelingssamenwerking, die van land tot land (bilateraal),

- de tweede pijler is wat België geeft aan internationale instellingen (WHO...),

- de derde pijler zijn de niet-gouvernementele organisaties (ngo's), zoals die sinds eind de jaren zestig zijn ontstaan;

- de vierde pijler is een eerder recent fenomeen; hieronder bevinden zich tal van relatief kleine privé-initiatieven die zich los van de ngo-sector ontwikkelen, zoals steungroepen, samenwerkingsverbanden tussen kleine bedrijfjes in Noord en Zuid, stedenbanden, initiatieven van jongerengroepen, ...

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015