ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

erkende ngo

Een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die van de federale overheid een basiserkenning heeft bekomen. 

In december 2005 publiceerde het Staatsblad een Koninklijk Besluit hierover. 
Bij de erkenning zijn er voortaan twee niveaus: 
De basiserkenning: elke ngo die financiering van de overheid wenst te ontvangen, moet deze basiserkenning verkrijgen. De basiserkenning geeft het recht om projecten in te dienen; 
De programma-erkenning: indien een ngo een meerjarenprogramma wil laten financieren door de overheid, dan is deze bijkomende erkenning nodig. Om deze erkenning te bekomen moet de ngo geregeld subsidies hebben ontvangen gedurende de laatste zes jaar en een commissaris hebben aangesteld. Bovendien wordt wordt de ngo gescreend door een extern bureau op basis van vier criteria:
(a) haar financiële autonomie;
(b) een transparant financieel beheer;
(c) de capaciteit inzake voorbereiding, uitvoering en opvolging;
(d) de doeltreffendheid van haar acties op het terrein.

Het KB wordt aangevuld door een richtlijn die aangeeft waaruit het dossier voor de erkenningsaanvraag moet bestaan.
De twee relevante Koninklijke Besluiten inzake erkenning van en subsidies aan ngo's zijn:

Ze worden aangevuld door:

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015