ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

structurele hulp

Structurele ontwikkelingssamenwerking gaat in essentie over veranderingen op lange termijn.

De samenwerking met de partners gaat vooral over structurele ontwikkelingssamenwerking, maar verschillende organisaties zijn ook actief in humanitaire hulp of noodhulp. De scheidingslijn tussen structurele en noodhulp is echter niet altijd gemakkelijk te bepalen.

Structurele ontwikkelingssamenwerking gaat in essentie over veranderingen op lange termijn. Dit kunnen onder meer sociale, economische of politieke veranderingen zijn. Belangrijk is dat ze blijven bestaan en dus structureel zijn. Om tot die veranderingen te komen zijn vaak acties op middellange tot lange termijn nodig. 

Noodhulp daarentegen is meestal een interventie op korte termijn naar aanleiding van een crisissituatie: natuurramp, conflicten, voedseltekorten, enz. Voedselhulp, steun aan vluchtelingen, daklozen e.d.m. zijn de best gekende voorbeelden van noodhulp. 

Ondanks dit op het eerste zicht vrij duidelijke onderscheid is er toch een grote grijze zone tussen structurele en noodhulp. Er is vooreerst de overgang van een noodsituatie naar een structurele samenwerking. Men spreekt hier dan over rehabilitatie, heropbouw, terugkeer, enz. Ook dit is vaak van veeleer kortere duur. Daarnaast krijgen sommige noodsituaties een langdurig karakter. Wanneer een conflict blijft aanslepen, wordt het moeilijk om echte structurele veranderingen te ondersteunen. De crisis is permanent aanwezig en de humanitaire hulp wordt quasi structureel. De grens vervaagt dan tussen structurele hulp op lange termijn en noodhulp op korte termijn. Al dan niet kosten toewijzen aan noodhulp zorgt in deze gevallen dan ook vaak voor stevige discussies.  

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015